Satsning på ungskogen

Vi i Sverige är beroende av vår skog och för att öka den biobaserade energin krävs ett bra virkesförråd. Därför har man den senaste tiden satsat på att stärka ungskogen och minska trycket på urskogen.

665926-dis-o-dimma

Här kan man läsa om att de nyplanterade skogarna blir allt bättre. Detta har stor betydelse för framtiden eftersom bra skogar ger högre virkesvolymer, vilket behövs för att öka den biobaserade energin i Sverige. Enligt en analys som Skogsstyrelsen gjort håller 86 procent av de unga skogarna i landet godkänd kvalitet och det är en ökning med sex procent jämfört med de senaste åren. Vad som påverkar hur bra en skog kommer att bli på längre sikt är vilket trädslag man planterat på vilken plats. Det är nämligen så att motståndskraften vid klimatförändringar minskar när marken inte är lämplig för ett trädslag. Sedan är det också viktigt att man röjer skogen, speciellt i urskog, för att den ska bli bra.

Tänker långsiktigt

I Svenska Dagbladet kan man läsa en debattartikel där det bland annat står att det är nödvändigt med skogar i alla åldrar, fördelade över skogslandskapet för att mängden virke som tas fram ska ligga på en bra nivå. Man kan också läsa att det är väldigt angeläget att man tänker långsiktigt eftersom skogens virkesförråd är en resurs som är viktig för hela samhället. Enligt debattörerna är större delar av den svenska skogen inte mogen för avverkning och det innebär att naturskogar, som är väldigt värdefulla, huggs ner för att tillfredsställa skogsindustrin i väntan på att ungskogen växer till sig. Trycket på gammelskogarna är dock något som man måste minska på eftersom äldre skog innebär en större virkesvolym.

Sälja virket

Oavsett om man äger ungskog eller gammelskog, gäller det att anlita rätt företag när man ska avverka den. Det gäller också att man har bra koll på försäljningen och man kan exempelvis sälja virke med Vida eller en annan aktör som är specialist på just det här. På vt.se får man tips om hur man kan få bra betalt för sitt virke. Virkesförsäljningen är nämligen en väldigt viktig sak för skogsägarna och när man väl väljer att avverka sin skog kan det handla om miljonbelopp som man får in.