Naturentusiaster vill stoppa avverkning

I ett led mot att stoppa avverkning från skyddade skogar har naturentusiaster kommit på nya innovativa lösningar för att stoppa motorsågarna – genom att hitta och rapportera in nyckelbiotoper.

”– De skogsägare som är certifierade kan inte sälja virke från en nyckelbiotop till en seriös virkesköpare” läs mer här.

skog-gammelskogSverige satsar på ungskogen samtidigt som det avverkas allt mer allt skog, något som Naturskyddsföreningen i Kronoberg arbetar för att stoppa. Och nu har man hittat en ny teknik för att göra detta på och hittills har man lyckats avstyra sju stycken tänkta skogsavverkningar. Vad man har gjort är nämligen att börja leta, i de skogsparti som planeras att huggas ned, efter så kallade nyckelbiotoper vilket är ett samlingsnamn för utrotningshotade djur och växter. Är området klassat som nyckelbiotopsområde finns där både djur och växter är rödlistade, och skog och virke från områden som kommer att blir klassat som nyckelbiotop kan bli svårsålt och avverkningen kan helt och hållet eller till mestadels komma att stoppas. Så det är Naturskyddsföreningens mål.

Synar anmälningarna innan

Taktiken som föreningen använder sig av för att lyckas med sitt mål går ut på att granska avverkningsanmälningarna vilka kommer in till Skogsstyrelsen innan en avverkning får påbörjas. På så vis får man reda på vilket område det handlar om och hur mycket tid man har på sig att hitta nyckelbiotoperna. Redan nu har man lyckats avstyra sju avverkningar genom att hitta okända nyckelbiotoper och när detta sker så ger Skogsstyrelsen sällan eller rent av aldrig ett okej till att skogsägarna får avverka sin skog när den då bedöms vara nyckelbiotop.